petititie

PETITIE
Voor de bescherming en de herwaardering van de Provinciale Tuinbouwschool van Terhulpen en van de omringende tuinen


De provinciale Tuinbouwschool van Terhulpen bestaat sinds 1912 en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de wijnbouw in Brabant. Sinds de ondergang van de wijnbouw is het onderwijs er zich gaan diversifiëren, maar op een traditionele manier.Momenteel komen het onderhoud, de restauratie en allerlei aanpassingswerken aan de gebouwen, de serres en de tuinen in het gedrang omwille van een gebrek aan financiële middelen, alsmede door eventuele immobiliën-projecten die overwogen worden of voorzien zijn.
Het dient te worden benadrukt dat de gebouwen samen met de ganse site, een harmonieus geheel vormen dat deel uitmaakt van een historisch, architecturaal, artistiek en omgevingspatrimonium van Terhulpen en Waals Brabant.

De weerhouden karakteristieken zijn :

1. De bouwkundige kwaliteit van de gebouwen en hun omgeving
1. het schoolgebouw
2. de stijlvolle fermette
3. de deuropening met omlijsting daterend van 1769
4. de oude serres


2. Beeldhouwwerken en schilderijen op de site van de school
1. zuil/gedenksteen van Camille Lemonnier van de beeldhouwer Dolf LEDEL
2. beeldhouwwerk van Galilea vervaardigd uit Carrarisch marmer, gerealiseerd door Jef LAMBEAUX
3. Sculptuur van Bacchus, vervaardigd door de Terhulpense beeldhouwer François STEENEBRUGGEN
4. Een bronzen naaktbeeld van een jong meisje van de hand van F. de BREMAECK
5. In de conferentie/turnzaal bevinden zich twee schilderijen van 2,2 m op 1,7 m die de tuinen voorstellen, gemaakt door E. de COSTER.

3. Opvallende bomen en fruitbomen in de tuinen van de school
1. Een Tulpenboom van Virginie en een Sequoia
2. Een reuzensequoia
3. Geselectionneerde, gesnoeide fruitbomen

4. De historiek van de school, haar rol in de geschiedenis van de wijnbouw en de schenking van Solvay
Alhoewel de wijnbouw in serres in Terhulpen veel minder gekend is dan deze in Hoeilaart en Overijse, heeft hij ook hier een hoogtepunt gekend.

Het begon allemaal in Hoeilaart in 1865, in Overijse in 1878 en in Terhulpen in 1883, waar men tot 1600 serres heeft gekend.

Om tegemoet te komen aan de regionale behoeften, werd de Terhulpense school opgericht onder het mandaat van burgemeester Spreutels. Deze school was gespecialiseerd in het kweken van fruitbomen en wijnstokken.

De school ontwikkelde zich in de aanleg van de toenmalige eigendom van dhr. Friedrich.

Dankzij een schenking van dhr. Ernest Solvay heeft de gemeente het geheel in 1912 kunnen aankopen en vanaf 1913 heeft de school haar deuren geopend. In 1920 heeft de gemeente Terhulpen het gebouw en de serres verkocht aan de Provinciale Administratie, die het in 1921 officieel heeft ingehuldigd.

De eigendom heeft zich uitgebreid door de aankoop door de Provincie van een perceel van 12 are tijdens de successie van Alexandre Caron (de uitgang naar de Mazerinestraat), waardoor het geheel 57 are groot werd.

In 1921 hebben dhren Solvay en Theys het domein uitgebreid met een aantal aankopen voor een totaal van 92 are.

In 1950 heeft de Brabantse Deputatie het geheel vergroot met een oppervlakte van 1 ha 71 a door de aankoop van bezittingen omwille van publiek nut (onderhandse akkoorden of onteigeningen).

5. Statuut van het hoofdgebouw van de school
Het hoofdgebouw van de school is opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Cultureel Erfgoed.

Door deze petitie vragen wij :

1) dat het hoofdgebouw van de school, de serres (vooral de oudste serres) en de tuinen zouden beschermd en opgewaardeerd worden, alsook geklasseerd ;

2) de overwogen of voorziene dat immobiliënprojecten zouden opgegeven worden ;

3) dat het onderwijs op de site zou opgewaardeerd worden (door o.a. een zevende jaar met diverse specialisaties met o.a. beheer en boekhouden, alsmede een oriëntatie naar zogenaamde natuurlijke methodes en methodes voor duurzame economie. Dit zou het onderwijs op deze site in dat het hoofdgebouw van de school, de serres (vooral de oudste serres) en de tuinen zouden beschermd en opgewaardeerd worden, alsook geklasseerd overeenstemming brengen met de actuele wetgeving).

4) dat de archieven van de school (waarvan een gedeelte gestockeerd is bij de Provincie en een ander gedeelte opgestapeld ligt in de turnzaal) beschermd zouden worden en opgewaardeerd zouden worden in een conservatorium of in een op te richten museum van de school en van de wijngaard.

5) dat de kunstwerken zouden beschermd worden

6) dat er een reorganisatie komt van de maandelijkse markten met producten afkomstig van de school

7) dat er verschillende activiteiten op touw gezet worden voor de bevolking van Terhulpen en van de omliggende gemeenten die dan hun bijdrage kunnen leveren : lessen in tuinieren volgens verplaatst werden er opnieuw een aangepaste sokkel komt.natuurlijke methodes, collectieve moestuinen, adoptie van een wijnstok, snoeilessen voor fruitbomen, vervaardigen van cider, …


Wij danken u bij voorbaat om ons te steunen in deze objectieve plannen om een architecturaal, landschappelijk, artistiek, wetenschappelijk en professioneel patrimonium te redden, alsook voor het instandhouden van een beroeps- en technische onderwijsafdeling, fundamenteel voor Terhulpen, die rekening houdt met de actuele behoeften en de meest recente technologieën.

OM DEZE OBJECTIEVEN TE BEHALEN, GELIEVE BIJGEVOEGDE PETITIE TE ONDERTEKENEN


BIJ VOORBAAT DANK